Przedsiębiorstwo Technik Inżynierskich
Vacat - Technika
26-001 Masłów, Dąbrowa 351 A

Komora do dekontaminacji - sterylizacji - odkażania - dezynfekcji detali wielkoformatowych.

Komora do: dekontaminacji, sterylizacji, dezynfekcji całych załadowanych palet z towarem lub określonego wsadu.
Tylko na zamówienie. Różne rozwiązania i technologie. Komory z automatycznym wózkiem itp.
Komora na zdjęciach ma pojemność 10m3.

Kabina do dekontaminacji - sterylizacji - odkażania - dezynfekcji mniejszych detali.

Kabina do: dekontaminacji, sterylizacji, dezynfekcji określonego wsadu. Tylko na zamówienie. Różne rozwiązania i technologie. Komory z automatycznym wózkiem itp.