Przedsiębiorstwo Technik Inżynierskich
Vacat - Technika
26-001 Masłów, Dąbrowa 351 A

OFERUJEMY WYPARKI DO OBRÓBKI KONOPII INDYJSKICH (OLEJE KONOPNE, CANNABIS)

Wyparki przemysłowe - oczyszczanie ścieków przemysłowych

Wyparki przemysłowe należą do grupy urządzeń przeznaczanych do odzysku wody z produktu (lub odpadów przemysłowych) poprzez jej odparowywanie w niskich temperaturach (destylarki niskotemperaturowe) i oczyszczanie. Stosując wyparki możemy znacząco ograniczyć ilość generowanych ścieków technologicznych, a w ten sposób obniżyć koszt procesu technologicznego. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i budżetu firmy.

Naszym Klientom oferujemy wyparki próżniowe renomowanej austriacko-włoskiej firmy, która jest liderem w tej dziedzinie. Oferowane rozwiązania wykorzystują technologię wyparek próżniowych do odparowywania zanieczyszczonej wody, którą się następnie odzyskuje i zwraca jako wodę przemysłową. Możliwość wielokrotnego użytkowania tego samego medium to jedno z dwóch źródeł generowanych oszczędności. Drugim jest obniżenie masy i objętości ścieków technologicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi rozwiązaniami, a w razie wątpliwości do kontaktu z przedstawicielem firmy VACAT.

italschell-prezentacja

Technologia którą wprowadzamy na rynek jest bardzo rozpowszechniona od wielu lat w UE. Współpracujemy w tej dziedzinie z Austriacko – Włoską firmą Schell-GmbH / ItalSchell s.r.l , która jest pionierem w tej dziedzinie, a której jesteśmy przedstawicielem techniczno – handlowym. Znamy ogólnie Państwa problem. Ilość wody w odpadach powoduje, że Wasze zrzuty są bardzo duże a, co za tym idzie opłaty środowiskowe będą stale rosnąć. Dlatego mamy dla Państwa propozycje redukcji zrzucanych ścieków technologicznych nawet do 80-90%.

Stosując technologię wyparek próżniowych gdzie woda zanieczyszczona wyparowuje w temp. 20-30 st.C. odzyskujemy wodę i zawracamy ją jako wodę technologiczną. Taki stan może trwać w nieskończoność. Prawdziwe “PERPETUUM MOBILE”. Tylko zredukowane odpady stałe lub maziste (skoncentrowane) poddajemy utylizacji.

Destylarki niskotemperaturowe

Destylarki niskotemperaturowe to urządzenia wykorzystujące technologię wyparek próżniowych do redukcji utylizowanych ścieków technologicznych, przy jednoczesnym odzysku wody, która wraca do obiegu jako czysta woda technologiczna. Dzięki temu procesowi destylarka niskotemperaturowa pozwala nie tylko ograniczyć koszty środowiskowe związane ze zrzutem mniejszej ilości ścieków przemysłowych, ale również obniżyć koszt samego procesu poprzez wielokrotne wykorzystanie odzyskiwanej i oczyszczanej wody.

Destylarki niskotemperaturowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu – od przemysłu spożywczego, przez przemysł farmaceutyczny i fotograficzny, aż po składowiska odpadów.

Klientów zainteresowanych możliwością obniżenia kosztów procesu produkcyjnego poprzez redukcję odpadów oraz recycling wody przemysłowej zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z destylarkami niskotemperaturowymi. Rozwiązania te są z sukcesami eksploatowane w wielu zakładach przemysłowych w całej Europie, teraz również w Polsce.

Aby przedstawić Państwu ofertę cenową musimy otrzymać dane w postaci:

 • ilość ścieków na dobę,
 • rodzaj ścieków – jego skład chemiczny,
 • co chcemy osiągnąć
 • itp. informacje .

Schemat działania i zastosowania

Przykładowy schemat procesu oczyszczania ścieków przemysłowych

Ukad_z_wypark_i_pras-opy94o7ssib49amo83y96eec0ckimvmtumxu8u2n7k

Układ z wyparką i prasą

prbki_-DISTILLATE_CONDUCTIVITY_SAMPLES_-anglia-768x574

Próbki oczyszczania wody z procesu produkcji farb wodorozcieńczalnych

Zalety

 • Dopłaty do 50 % ze środków UE
 • Redukcja kosztów składowania odpadów nawet o 90%
 • Energetycznie oszczędny proces niskotemperaturowy
 • Wysoka czystość odparowanej wody
 • Proces w pełni automatyczny nie wymaga ingerencji człowieka
 • Znaczna koncentracja i redukcja objętości zanieczyszczeń do 90 %
 • Wysoka skuteczność procesu
 • Małe gabaryty urządzenia

Efektywność

 • Koncentracja substancji rozpuszczonych do 10-15%
 • Zawartość soli w koncentracie może wynosić od 1 do 100 g/l
 • Zużycie energii 600 kJ/1 kg odparowanej wody jest czterokrotnie mniejsze niż w procesie odparowania atmosferycznego
 • Zużycie energii od 7 kW do 360 kW w zależności od przepustowości urządzenia

Zastosowanie

OBRÓBKA METALI

 • Zagęszczanie i rozkład emulsji lub kąpieli odtłuszczających, np. po ultrafiltracji
 • Zagęszczanie kąpieli trawiących
 • Zagęszczanie kąpieli fosforyzujących
 • Zagęszczanie ścieków po szlifowaniu
 • Zagęszczanie odpadów po odlewaniu ciśnieniowym (środki antyadhezyjne i smarujące, glikole)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie soli z hartowni z płukania stacjonarnego

GALWANIKA

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie elektrolitów z płukania (nikiel, srebro, miedź ...)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie agresywnych kwasów (chromowego, siarkowego ...)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie metali szlachetnych z płukania
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie z regeneracji wymienników jonowych
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie rozcieńczonych kąpieli aktywnych

PRZEMYSŁ FOTOGRAFICZNY, DRUKARSKI, TEKSTYLNY

 • Zagęszczanie kąpieli utrwalaczy, wywoływaczy i odbielaczy
 • Zagęszczanie wody z mycia wałków drukarskich i ramek
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie pigmentów z farb i farb drukarskich z wody z mycia
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków stanowiących obciążenie
 • Zagęszczanie klejów z wody z mycia

PRZEMYSŁ OBRÓBKI LAKIERÓW

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie lakierów z kabin natryskowych
 • Zagęszczanie kąpieli fosforyzujących i odtłuszczających

PRZEMYSŁ KONOPNY (CANNABIS)

 • Zagęszczanie olejów konopnych (cannabis)
 • Ekstrakcja rozpuszczalników z konopii

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków groźnych dla środowiska

OBRÓBKA SKÓR

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków groźnych dla środowiska
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie agresywnych kwasów

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

 • Zagęszczanie ścieków z mleczarni
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie roztworów cukru
 • Zagęszczanie moszczu przy produkcji wina, aby uniknąć dodawania cukru
 • Wytwarzanie wody pitnej z wody morskiej

SKŁADOWISKA ODPADÓW

 • Zagęszczanie wód pościekowych, np. po odwróconej osmozie

ODZYSK SUBSTANCJI

 • Odzysk etanolu
 • Odzysk metanolu

DESTYLACJA SUBSTANCJI

 • Destylacja etanolu
 • Destylacja metanolu
 • Destylacja gliceryny

BIOKOMPONENTY

 • Do produkcji biokomponentów

BIOGAZOWNIE

 • utylizacja płynnych pozostałosci
 • Odcieki składowiskowe

WYSYPISKA ŚMIECI SOLANKA, z wiertni i przemysłu

 • utylizacja, odzysk soli w postaci proszku, kryształów, brei solnej

Przykłady zastosowania (wideo)

Utylizacja farb wodorozcieńczalnych

Destylacja odpadów poinsulinowych

Zagęszczanie ścieków zawierających nawozy sztuczne

Instalacje oczyszczania ścieków po impregnacji opon

Oczyszczanie ścieków drzewnych poprzez destylację w wyparce próżniowej

Odzysk cynku przy produkcji lamp oświetleniowych

Odzysk miedzi przy produkcji lamp oświetleniowych

Prospekt ECOPRIMA

Wyparki próżniowe - tytanowe do trudnych zastosowań