Przedsiębiorstwo Technik Inżynierskich
Vacat - Technika
26-001 Masłów, Dąbrowa 351 A

NOWOŚĆ!

Filtry mokre przemysłowe - SKRUBERY

Filtr mokry – Skruber jest płuczką gazów do neutralizacji i oczyszczania spalin procesowych w zakładach. Woda ze środkiem chemicznym w przeciwprądzie oczyszcza spaliny i usuwa szkodliwe substancje jak LZO, węglowodory, pyły, aerozole, itp. Wbudowany specjalny odolejacz usuwa w sposób ciągły wyłapane płynne zanieczyszczenia.

Skruber - filtr mokry - płuczka gazów

o wydajności od 5000 do 15000 m3/h (wszelkie informacje na zapytanie biuro@vacat.com.pl

GALERIA
SCHEMATY